KRAFTING GROUP një përfaqësues i autorizuar për Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri:

Fabrika GOSHA për automjetet hekurudhore

Gosasliki

GOSHA Fabrika per automijetet hekurudhore është një nder fabrikat me te vjetra për prodhimin e ngarkesave dhe makinat e pasagjerëve në Ballkan. Prodhon automjetet e reja hekurudhore bëne riparimin e tyre, modernizimin, këmbë rrotulluese per vagonë dhe prodhon struktura të çelikut.

SH.A Metalotehna Knizhev

img009

Aktiviteti kryesor i SH.A Metalotehna Knezevo eshte prodhues i pjesëve dhe kuvendeve per prodhimin montimin e riparimit te vagonëve dhe lokomotivave bazuar ne kallepin e metalt te dy prodhuesve te njohur: "Celik" doo Kresevo NT "Froging" Novi Travnik.

KRAFTING GRUPI është një partner shitje për Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri:

RIKO RIBNICA

snezni-plug-pg-01

Riko Ribnica është një ndermarje që ka traditë të gjatë në prodhimin e pajisjeve te mekanizimit rrugor. Aktualisht kompania është e angazhuar në:

Vazhdo leximin...

OMMLAPAVIMENTI

Sweeper 50 ST img

Makinat e pastrimit te thate pastrimit kimik dhe pastrimit te dyshemeve OMM jane rezulltat i përvojës 40 vjeqare në fushën e pastrimit industrial pastrimit të shtëpive dhe të ofrojën cilësi dhe garanci të sigurisë.

Vazhdo leximin...

"Prva Petoletka " - Trstenik

kompresor

"Prva Petoletka " - Trstenik u themelua në 23.03.1949, me një vendim të qeverisë së Republikës Federale të Jugosllavisë, në fillim të periudhes zhvillimore pese vjeçare pas të cilës ai mori edhe emrin e tij.

Vazhdo leximin...