KRAFTING GROUP  Е ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК ЗА МАКЕДОНИЈА, КОСОВО И АЛБАНИЈА ЗА: 

ГОША Фабрика за шински возила

Gosasliki

ГОША Фабрика за шински возила е една од најстарите фабрики за производство на теретни и патнички вагони на балканот. Произведува нови шински возила, врши нивна поправка, модернизација, произведува вртливи постоља за вагони и произведува челични конструкции.

МТК Металотехна а.д. Кнежево

img009

Основна дејност на МТК Металотехна а.д. Кнежево е происводство на делови и склопови за производство и ремонт на вагони и локомотиви базирани матрицирани отковки од двата реномирани производители: "Челик" д.о.о. Крешево и НТ "Фрогинг" Нови Травник. 

ОММЛАПАВИМЕНТИ


Машините за суво чистење и чистење и чистење на подови од ОММ се резултат на 40-годишно искуство во областа на идустриското чистење и чистење во домаќинството и нудат квалитет и безбедносни гаранции.


Овие машини се развиени во насока да ги задоволат сите потреби за чистење на мали и големи области. Машината за суво чистење Ви дава можност да го ја зголемите ефикасността при миење и сушење на секоја површина.

За нас, не е доволно да само да понудиме убав изглед и квалитетна изработка, туку и да обезбедиме лесна управливост, безбедно и едноставно управување и одржување.

Kако додаток со машините за суво чистење на ОММ може да се приклучат чистачи, мијалки под притисок, правосмукалки и детергенти.

 

 

 

 

 

 

Кон веб страната на OMMlapavimenti >>