KRAFTING GROUP  Е ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК ЗА МАКЕДОНИЈА, КОСОВО И АЛБАНИЈА ЗА: 

МТК Металотехна а.д. Кнежево

 

Основна дејност на МТК Металотехна а.д. Кнежево е происводство на делови и склопови за производство и ремонт на вагони и локомотиви базирани матрицирани отковки од двата реномирани производители: "Челик" д.о.о. Крешево и НТ "Фрогинг" Нови Травник. Производството на железничката опрема се остварува по најновите УИЦ норми, нормите на Европскиот институт за железници ERRI, како и по интерните стандардина државите чии железници се купувачи на нашите производи.

Производите на "Металотехна" се витални за безбедността на железничкиот сообраќај. За сите врсти квачила и куки МТК Металотехна а.д. кнежево беше единствен производител на просторите на бивша Југославија.

Деловите за вагоноградба што се прозведуваат во оваа фабрика ги делиме во четири основни групи и тоа:

  1. ВЛЕЧНА ОПРЕМА
  2. ОДБОЈНА ОПРЕМА
  3. ВИСЕЧКА ОПРЕМА
  4. ОСТАНАТА ОПРЕМА 

Производи на МТК Металотехна >>