KRAFTING GROUP një përfaqësues i autorizuar për Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri: