KRAFTING GRUPI është një partner shitje për Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri:

RIKO RIBNICA

snezni-plug-pg-01

Riko Ribnica është një ndermarje që ka traditë të gjatë në prodhimin e pajisjeve te mekanizimit rrugor. Aktualisht kompania është e angazhuar në:

Vazhdo leximin...

OMMLAPAVIMENTI

Sweeper 50 ST img

Makinat e pastrimit te thate pastrimit kimik dhe pastrimit te dyshemeve OMM jane rezulltat i përvojës 40 vjeqare në fushën e pastrimit industrial pastrimit të shtëpive dhe të ofrojën cilësi dhe garanci të sigurisë.

Vazhdo leximin...

"Prva Petoletka " - Trstenik

kompresor

"Prva Petoletka " - Trstenik u themelua në 23.03.1949, me një vendim të qeverisë së Republikës Federale të Jugosllavisë, në fillim të periudhes zhvillimore pese vjeçare pas të cilës ai mori edhe emrin e tij.

Vazhdo leximin...