KRAFTING GROUP  Е ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК ЗА МАКЕДОНИЈА, КОСОВО И АЛБАНИЈА ЗА: