РИКО РИБНИЦА


Riko Ribnica - sneni plugi kosilnice servis delovnih strojev-180851РИКО РИБНИЦА е претпријатие кое има долга традиција во производство на опрема за патна механизација. Моментално претпријатието се бави со:

Зимска програма: Снежни плугови со различна ширина, Распрскувачи за снег, Дувалки за снег, како и монтажа на плугови со хидрауличен систем.


Летен програм: Опрема за чистење на улици и патишта, косилки за чистење на трева и гранки покрај патштата, опрема за чистење на тротоари, патни знаци и столбови, уреди за набивање на столбови, знаци и огради, опрема за сечење на асфалт и бетон и други уреди.


Монтажа на опремата на возила.

 

snezni-plug-pg-01 snezni-plug-spg-01

 

 

Кон веб страната на  РИКО  РИБНИЦА>>