KRAFTING GROUP  IS AUTORISED REPRESENTATIVE IN MACEDONIA, KOSOVO AND ALBANIA FOR: 

Gosha Rolling Stock Company

Gosasliki

Gosha Rolling Stock Company is one of the oldest factories for the production of freight and passenger wagons on the Balkans. It produces new rail vehicles, and provides maintenance and modernization. Moreover, it produces rotating wagon stands and steel constructions.

MTK Metalotehna a.d. Knezhevo

img009

MTC Metalotehna a.d. Knezevo mainly produces parts and components for the manufacture and repair of wagons and locomotives based on die forgings from two well-known blacksmith shops: "Chelik" d.o.o. Kresevo and NT "Forging" Novi Travnik.

ГОША Фабрика за шински возила

 

ГОША Фабрика за шински возила е една од најстарите фабрики за производство на теретни и патнички вагони на балканот. Произведува нови шински возила, врши нивна поправка, модернизација, произведува вртливи постоља за вагони и произведува челични конструкции.

Фирмата има сертифициран систем за управување со квалитет ISO 9001:2008. Во поглед на заварување поседува сертификати EN 15085-2 i EN ISO 3834-2, потоа TSI сертификат за производство на обртни постоља Y25 за теретни вагони, овластување за поправка на шински возила ЈП Железница на Србија, ЖССК (Железница на Словачка).

Од 2007 година, фирмата станува дел од групацијата  ŽOS Trnava, a.s. со седиште во Трнава, Словачка, која е најголема работилница за поправка на шински возила во Средна Европа.

Кон веб страната на ГОША >>